اصول گودبرداری

اصول گودبرداری

اصول گودبرداری

 اصول گودبرداری به هر گونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایین‌تر از سطح طبیعی زمین یا در تراز پایین تر از زیر پی ساختمان مجاور اطلاق می‌شود. گودبرداری برای اهداف مختلفی مانند تخریب یک ساختمان فرسوده برای ساخت مجدد، رسیدن به تراز بکر، حفاظت فوندانسیون‌ها در برابر یخبندان، احداث کانال‌ها‌، احداث مخازن زیر زمینی و … انجام می‌شود‌.

این عملیات یکی از کارهای پیچیده و خطرناک مهندسی به شمار می‌رود. به منظور حفظ جان انسان‌های داخل و خارج از گود‌، محافظت از ساختمان‌های مجاور و فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن جهت انجام کار، دیواره‌های گود باید به وسیله سازه‌های نگهبان مهاربندی و پایدار‌سازی شود‌. سازه‌های نگهبان انواع مختلفی دارد که با توجه به نوع خاک‌، عمق گودبرداری و حساسیت ساختمان‌های مجاور گود انتخاب می‌شود.

انواع گودبرداری

گودبرداری‌ها به دو گروه کلی حفاظت شده یا مهاربندی شده و حفاظت نشده یا مهاربندی نشده تقسیم می‌شوند‌. باید توجه داشت در گودبرداری‌های حفاظت نشده پایداری شیب‌ها یا جداره‌های قائم گودبرداری‌ها، صرفاً توسط شرایط مکانیکی خاک تامین می‌شوند.

خطرات موجود در حفاری و گودبرداری ( اصول گودبرداری )

ریزش دیواره‌ها و سقوط آوار ( مهمترین و پر ریسک‌ترین خطر در محیط‌های حفاری و گودبرداری است)
خفگی ناشی از کمبود اکسیژن
خطرات ناشی از برخورد و ایجاد صدمات به تاسیسات زیر زمینی همانند گاز، برق ،آب و …
مسمومیت ناشی از استنشاق بخارات و گازهای سمی
سقوط از ارتفاع
اهداف اصلی ایمن سازی گودبرداری
حفظ جان انسان های داخل و خارج از گود‌
حفظ اموال داخل و خارج از گود‌
فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن برای اجرای کار ‌
برخی مسائل ایمنی‌ قبل از گودبرداری
قبل از انجام گودبرداری باید موارد مختلفی را‌ بررسی کرد.

در مورد ساختمان‌های مجاور‌:

چگونگی اتصال ساختمان‌های مجاور‌ و دیوار‌های مشترک مرزی‌ ، مکان و نحوه‌ی اتصال دیوارهای مرزی به هم‌، تیر‌ها یا سقف‌های مشترک دو ساختمان مجاور، وجود بازشو‌ها و نعل درگاه‌ها و لوله‌های دودکش یا داکت‌های تأسیساتی واقع در دیوار‌های مرزی‌، نوع مصالح‌، فرسودگی و وجود ترک‌ها در دیوار ساختمان مجاور مورد شناسایی قرار گیرد.
با ساخت سقف‌های ایمن با استفاده از داربست‌های فلزی که بر روی آن به کمک توری‌های مناسب پوشیده شده‌، قبل از تخریب ساختمان ‌، ایمنی کافی را در برابر سقوط احتمالی اجسام و مصالح بر سقف‌، دیوار، حیاط و معابر مجاور ساختگاه ایجاد نمود.
قبل از انجام عملیات تخریب در ساختگاه پروژه‌، چاه‌های فاضلاب موجود در آن را شناسا‌یی و آنها را با مواد مناسب پر نمود. چنانچه عمق این چاه‌ها بیش از عمق گودبرداری‌ باشد لازم است این چاه‌ها با مصالح بتن کم مایه یا بتن غوطه‌ای‌، حداقل تا ۵۰ سانتی متر بالاتر از تراز کف گودبرداری پر ‌و سپس روی آن با مواد مناسب دیگر تا سطح زمین پر شود. محل این چاه‌ها باید در نقشه‌های نهایی سازه نگهبان ترسیم و به عنوان بخشی از شرایط‌، در طراحی شرایط ایمنی گودبرداری لحاظ شود.

برای اطلاع از قیمت تخریب و هزینه تخریب ساختمان و گود برداری ونیلینگ و استفاده از مشاوره حضوری رایگان

با شماره های زیر تماس بگیرید.

۰۹۱۲۱۳۴۷۶۲۷

۰۹۹۰۵۲۹۳۹۳۵

مسائل ایمنی ساختما‌ن‌های مجاور قبل از گودبرداری ( اصول گودبرداری )

 • هشدار‌های کافی در خصوص خطرات ناشی از تخریب ساختمان به ساکنین ساختمان‌های مجاور داده شود و تمهیدات لازم درخصوص عدم سکونت در فواصل نزدیک مرز گودبرداری را بر ایشان فراهم نمود.
 • حتی المقدور مکان دیگری را برای سکونت ساکنین ساختمان‌های مجاور پیش بینی و آنجا را خالی از سکنه نمود. همچنین لوازم و وسایل ارزشمند و سنگین را تخلیه یا به قسمت‌های دیگر ساختمان که فاصله کافی از مرز گودبرداری دارد منتقل شود.
 • با کسب مجوز از مراجع ذیربط تابلو‌های هشدار دهنده لازم برای عدم عبور عابرین و عدم پارک یا عبور خودرو در اطراف محوطه گودبرداری را در مکان‌های مناسب نصب کرد.
 • حصارکشی مناسب با وزن کم در اطراف دیواره گودبرداری در فواصل مناسب ایجاد شود و حتی المقدور دیوارهای سنگین اطراف گود را قبل از گودبرداری تخریب کرد.
 • در ساختمان‌های مجاور بررسی‌های لازم در خصوص احتمال نشست‌، ایجاد ترک‌، حرکت دیوار‌های مرزی‌، تغییرشکل چارچوب در‌ها و پنجره‌ها و یا ریزش سقف به عمل آید و در صورت نیاز دیوار‌های جدید از سمت داخل ساختمان در کنار دیوار مرزی‌، مقاوم سازی دیوار از طریق اجرای دیوار بتن مسلح و پلاستر سیمانی‌، اجرای دیوار پرکننده در بازشو‌های دیوار مرزی‌، بندکشی دیوار‌های مرزی و نصب شمع‌های مناسب زیر تیر‌های سقف در مکان‌های مناسب در داخل ساختمان مجاور به اجرا در آید.
 • قبل از انجام گودبرداری باید حتی المقدور تمامی چاه‌های فاضلاب واقع در ساختمان‌های مجاور شناسایی شود. چنانچه فاصله چاه‌های موجود از مرز گودبرداری کمتر از عمق نهایی گودبرداری است و تراز آب چاه‌ها بالاتر از تراز نهایی کف گودبرداری است‌، نسبت به تخلیه چاه و جلوگیری از ریختن مجدد آب به درون آن‌ها اقدام نمود. چاه‌های فاضلاب واقع دراین فاصله باید با مصالح مناسب پر و در فاصله دورتر چاه‌های جدید حفر و مسیر لوله‌های فاضلاب منتهی به چاه‌های پر شده مسدود و سیستم جدید انتقال فاضلاب اجرا و فاضلاب به چاه‌های جدید منتقل شود.
 • باغچه‌های ساختمان مجاور شناسایی و راهکار مناسب برای جلوگیری از آبیاری غرقابی آن‌ها پیدا شود.
 • کانال‌ها‌، جداول‌، آبرو‌ها و تأسیسات انتقال آب و فاضلاب کنار معابر مجاور گودبرداری شناسایی و چنانچه احتمال ریزش آب به درون دیوار گودبرداری وجود دارد با ایجاد عایق مناسب آب بند شوند.

‌تمهیدات در عملیات حفاری و گود‌برداری ( اصول گودبرداری )

 • بررسی زمین و مطالعات خاک از لحاظ تعیین مقاومت خاک‌، احتمال رانش خاک در عملیات اجرایی
 • تعیین موقعیت تاسیسات زیر زمینی از قبیل کانال‌های تاسیساتی‌، فاضلاب‌، لوله کشی‌های آب‌، برق و گاز نظایر مشابه‌.
 • بررسی خطرات احتمالی در حین گود برداری از قبیل پایداری ساختمان‌ها و سازه‌های مجاور با محل گودبرداری و تمهیدات ایمنی لازم برای بروز خطرات احتمالی مطابق با دستور العمل مهندس ناظر یا سرپرست کارگاه‌.
 • در نظر گرفتن اقدامات حفاظتی مناسب برای تامین ایمنی کارگران و سایر افراد نزدیک به محل گودبرداری
 • سازه‌های نگهبان و مهارهای نگهدارنده آنها باید بعد از صدمات وارده در اثر نیروهای وارده ناشی از کار یا سایر برخوردهای احتمالی که باعث لق شدن مهارها مورد بررسی قرار گیرند.
 • از تخلیه هر گونه نخاله ناشی از گودبرداری در فاصله کمتر از ۰/۵ متر از لبه گود برداری باید اکیدا خودداری نمود زیرا که باعث ریزش همان نخاله به داخل گودبرداری و باعث صدمات وارده بر کارگران شاغل در آن میشود.
 • باید از حفاظ‌های مناسب و توری‌های نخاله گیر برای جلوگیری از سقوط خاک و سنگ به داخل محل گود برای تامین ایمنی کارگران شاغل در داخل گود اقدام نمود.
 • در صورت وجود گازهای سمی و خطرناک در داخل کانال باید نسبت به تهویه آنها بصورت ایمن اقدام نمود‌.

منبع : takhribkaran.ir

Post Your Comment Here